Synchronize Festival - ROCK N ROLL MAFIA

ROCK N ROLL MAFIA

Telah malang melintang sejak pertengahan 2000-an, nama Rock N Roll Mafia telah begitu menempel di telinga penjelajah lantai dansa. Kemampuan mereka untuk terus berinovasi dalam berkarya menjadi salah satu kekuatan mereka.